سرود ه ی مرگ قو که در آهنگ ها گاهی می آید ...از حمید سبزه واری

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : مانند سازی وتشبیه بجای بابا طاهر بخوانید :
 با با طاهر در یک دوبیتی  می گوید : دلی دیرم  چو مرغ پا شکسته --------چوکشتی بر لب دریا نشسته همه گویند طاهر تار بنواز --------- صدا چون می دهد تار شک...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31
چکیده : ... با عنوان : خیش ( شخم وبرزگری ) ویکتور خارا ........... ترانه های آمریکای لاتین بخوانید :
خیش دست‌هایم را محکم روی خیش فشار می‌دهم و آن را در زمین فرو می‌برم. سالهاست همین کار را می‌کنم چطور خسته نباشم؟ (۲) پروانه‌ها پرواز می کنند، ج...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31
چکیده : ... با عنوان : از مرسدس سوسا بخوانید :
زندگی ازت ممنونم، برای همه چیزهایی که به من بخشیدی تو به من گوش‌هایی دادی که قادرم با آنها صداهای روز و شب را بشنوم ، صدای زنجره‌ها ، قناری‌ها ، کارخا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31
چکیده : ... با عنوان : دعای داریوشی بخوانید :
الهی در شب فقرم بسوزان ولی محتاج نامردان مگردان....عطا کن دست بخشش همتم را خجل از روی محتاجان مگردان

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31
چکیده : ... با عنوان : گروهی از ورشکاران پیشکسوت اندیمشک در میدان شهید سروندی ( c.e.s ) بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31
چکیده : ... با عنوان : ÷اسخ به یاوه گویان وبد گویان از ایران وکوروش بخوانید :
به نام خدا شما که بیان می دارید استوانه ی کوروش ساختگی است وبه قلب ایران می تازید وهمه چیز را یا غربی می دانید یا یهودی گویا ایرانی نبوده است مگر اینک...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31
چکیده : ... با عنوان : کیش مهر علامه طباطبایی بخوانید :
همی گویم و گفته ام بارها........................بود کیش من مهر دلدارهاپرستش به مستی است در کیش مهر........برون اند زین جرگه هشیارهابه شادی و آسایش و خ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31
چکیده : ... با عنوان : به سرغ من اگر می آیی .......از سهراب سپهری بخوانید :
به سراغ من اگر مي آييد، پشت هيچستانم‌.  پشت هيچستان جايي است‌. پشت هيچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهايي است كه خبر مي آرند، از گل واشده ی دورترين بوته خاک....ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31
چکیده : ... با عنوان : سرود ه ی مرگ قو که در آهنگ ها گاهی می آید ...از حمید سبزه واری بخوانید :
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد  فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 شهريور 1397 ساعت: 2:31